KREDİ RET SEBEBİ

Banka ya da finans kurumlarının kredi başvurularınızı ret etmesinin sebebi krediyi bir şekilde riskli bulmasıdır. Başvurunuz değerlendirirken birden çok kriter etki eder. Bu kriterlerin bazıları söyle sıralanır. 1. 20 yaş altı – 63 yaş üstü (Emekliler 75 yaşına kadar ) 2. Çalıştığınız firmanın; kurumsallığı / firma kuruluş yılı / banka takip kaydı ödeme düzensizliği yapılandırma / e-haciz kaydı. Eş haciz ve icar kaydı 3. Evli olanlarda eşinin yasal açık takibi veya ödeme performansının kötü olması. 4. SGK ödemesi (BAĞ-KUR ya da SSK priminin düzensizliği) taşeron çalışanlar hariç 5. Toplam risk ( kefillik, kredi, kredi kartı, gibi banka borçlarının toplamı) 6. Başvuru sayısı (genel, son 1 ayda ve 12 ayda kredili ürünlere başvurma sayınız) 7. Geçmişte yaşanan açık/kapalı takip durumu ( kanuni ve idari takip kapama süresi 12 aydan az olmamalı ) 8. E-haciz ve geçmişte ödemesini yaptınız fakat icradan düşümünü yapmadığınız yasal durumlar. 9. Diğer koşullar (oluşabilecek piyasa koşulları ve diğer koşullar) Dikkat: Neden kredi alamıyorum sorusunun daha fazla cevabı olabilir, bunlar en genel bilinenlerdir. İhtiyacınız olan krediyi almak için doğru kurumsal bir danışmanlık hizmeti almanız son derece önemlidir.