Varlık yönetim şirketleri nedir ve nasıl çalışır?

Varlık yönetim şirketleri, bankaların sermaye yeterliliğini sağlamada zorlanması halinde banka aktifinde bulunan sorunlu varlıkları devralarak bankaların bunların tasfiyesi ile uğraşmak yerine asıl faaliyetine yoğunlaşmasına imkan sağlamaktadır. Borçlu tarafın borçtan kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediğitahvil, bono, kredi gibi borç araçları (tahsili gecikmiş alacak-TGA) ile daha geniş bir yaklaşımla piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle önemli değer kaybına uğrayan gayrimenkul

Read More